นายบุญเลิศ โล่ห์คำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/03/2019
ปรับปรุง 10/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 108126
Page Views 236279
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว

นางปรียานุช ดำมา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
เบอร์โทรศัพท์ 0990709302

นางนภัสสร สำราญ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
เบอร์โทรศัพท์ 0644502916

นางงสาวอรกนก มณเฑียร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
เบอร์โทรศัพท์ 0853235887

นายยงค์ยุธ ไชยงาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว หมู่ที่ 1
เบอร์โทรศัพท์ 0810747242

นางอุลัย ปรือทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว หมู่ที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 0852022628

นายชีวธันย์ เสนคราม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว หมู่ที่ 3
เบอร์โทรศัพท์ 0639914269

นายสถาน มณีสาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว หมู่ที่ 4
เบอร์โทรศัพท์ 0840571194

นายเสน่ห์ จันทร์อ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว หมู่ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์ 0847193152

นางสาวพัทยา นิ้วทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว หมู่ที่ 6
เบอร์โทรศัพท์ 0924746029

นายล้ำ สอนพงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว หมู่ที่ 7
เบอร์โทรศัพท์ 0807318125

นายคำนึง แก้วศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว หมู่ที่ 1 0
เบอร์โทรศัพท์ 0862465167

นางดวงนภา พิมพารัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว หมู่ที่ 1 1
เบอร์โทรศัพท์ 0614077355