นายเชาว์วัฒน์ คณารักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/03/2019
ปรับปรุง 18/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 76651
Page Views 190596
 
กองคลัง

นางสาวกัณธิมา นันทิกาญชนะกร
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0961964978

นางสาวพรทิพย์ ไชยดี
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 0879615729

นายชนทัติ พร้อมสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0621985479

นางวีระนุช อินหงษา
ผู้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
เบอร์โทรศัพท์ 0971532068

นางสาวอรชุดา ต้นโพธิ์
ผู้ช่วยการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 0945328490

นางสาวนภาวรรณ พรมกสิกร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 0831268090

นายวิศาสตรา เจริญบุญ
ช่วยงานจัดทำแผ่นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เบอร์โทรศัพท์ 0902545417