นายเชาว์วัฒน์ คณารักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/03/2019
ปรับปรุง 18/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 76635
Page Views 190580
 
สำนักปลัด

นายเชาว์วัฒน์ คณารักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
เบอร์โทรศัพท์ 0897213942

นางมะลิวัลย์ รูปศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
เบอร์โทรศัพท์ 0857687261

นางสาววรรณเพ็ญ พิมพ์สุทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 0813213930

จ่าเอกอดุล เข็มเเก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0852108584

นางสาวสุดารัตน์ ชมภูศาล
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0896822967

นางสาวจริยานุช ศรีถา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0945184488

นางวัชรากร โพธารินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0860092253

นายประวิทย์ ลาภสาร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0972241405

นายอินทนงค์ ลาภสาร
พนักงานขับรถ(บรรทุกน้ำ)
เบอร์โทรศัพท์ 0847662978

นายยุทยา คูพรมมี
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 0811768110

นางสาวพัศราพร ปาตะศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 0990199917

นางสาวพนิดา วิลากุล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 0921585424

นายภานุพัตร์ ดอกบัว
ผู้ช่วนงานป้องกันฯ
เบอร์โทรศัพท์ 0610575686

นายเสถียร ดวงโสภา
ผู้ช่วยป้องกัน
เบอร์โทรศัพท์ 0934627384

นายทินกร สายตา
ผู้ช่วยงานเกษตร
เบอร์โทรศัพท์ 0925701834

สิบเอกหญิงจามจุรี อาจวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 0853001141

นางอุลัย ปรือทอง
แม่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ 0828714833

นายนันทัย พสุมาตย์
ผู้ดูแลความปลอดภัยสำหนักงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0630495016